ตัวละคร
Barbarian UNTAMED
ลักษณะ : ป้องกัน ล่าโจมตี
อาวุธ : ค้อน
ความยาก :
Vulpine UNTAMED
ลักษณะ : ป้องกัน ล่าโจมตี
อาวุธ : ค้อน
ความยาก :
Cleric Winged Elf
ลักษณะ : รักษา ซัพพอร์ต
อาวุธ : กำไล
ความยาก :
Archer Winged Elf
ลักษณะ : ดาาเมจ คล่องแคล่ว
อาวุธ : ธน
ความยาก :
Blade Master Human
ลักษณะ : ดาเมจ ควบคุม
อาวุธ : ขวาน
ความยาก :
Wizard Human
ลักษณะ : ดาเมจ ระบาด
อาวุธ : กระบี่
ความยาก :
ASSASSIN Untamed
ลักษณะ : แอบซ่อน จมตี ระบาด
อาวุธ : มีคู่ตัว
ความยาก :
SOUL HUNTER Human
ลักษณะ : ดาเมจ, คล่องแคล่ว, ควบคุม
อาวุธ : คทา
ความยาก :