คู่มือ

นายท่านคะ กิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจหลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. 2564 รายละเอียดดังนี้

ชุดแฟชั่นสุดแรร์

 • เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • ช่วงเวลาลดราคา: หลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 16 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะมีการเปิดขายชุดแฟชั่นใหม่บีนนี่  

 

อุปกรณ์บินใหม่

 • เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • ช่วงเวลาลดราคา: หลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 16 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะมีการเปิดขายอุปกรณ์บินใหม่ปีศาจบัวเขียว

  

ชุดแฟชั่นสุดแรร์

 • เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • ช่วงเวลาลดราคา: หลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 16 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะมีการเปิดขายชุดแฟชั่นใหม่บีนนี่-หัว

สัตว์ขี่ใหม่

 • เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • ช่วงเวลาลดราคา: หลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 16 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะมีการเปิดขายสัตว์ขี่ใหม่หมาป่านรก


หีบขอพรปลายฤดู 

 • เวลาเปิดขาย หลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายหีบขอพรปลายฤดูที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เปิดรับเหรียญ 50000*1 และได้รับชิ้นส่วนขอพรปลายฤดู*1 สมุดลับบรรพกาล*1 หินฟ้าดิน*1 หีบสมบัติหมอผี*2 วัสดุแกะสลักพิเศษ*2 หินพันรูป*2

 • ไม่จำกัดจำนวนการซื้อ

 • เปิดหีบขอพรปลายฤดูจะได้รับชิ้นส่วนขอพรปลายฤดู

 • ครบ 25 ชิ้นส่วนขอพรปลายฤดูสามารถเข้าเตาเผาเพื่อรวมเป็นถุงนำโชคปลายฤดู

 • เปิดสามารถเลือกตำราฟ้า Lv.6 [เทพสายฟ้า] [พญาสกบินหมื่นลี้] [ผีเสื้อชมดอกไม้] สัตว์เลี้ยงหงส์สวรรค์ (ทอง) อย่างใดอย่างหนึ่ง ไอเทมทั้งหมดได้รับเป็นไอเทมล็อค


กล่องเกล็ดร่วงหล่น

 • เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายกล่องเกล็ดร่วงหล่นที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เปิดรับ 50000 เหรียญx1 และได้รับเพิ่ม 1 ในดังนี้: หินราศีพิจิกx1 หินฟ้าดินx1 วัสดุแกะสลักพิเศษx2 ชิ้นส่วนตำราฟ้าx2 วัสดุแกะสลักขั้นสูงx8 บีนนี่ (7วัน) ในการเปิด 30 ครั้งแน่นอนจะได้รับบีนนี่ (7วัน) อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ถูกผูกไว้

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 30 กล่อง


กล่องปีศาจบัวเขียว  

 • เวลาเปิดขาย หลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายกล่องปีศาจบัวเขียวที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เปิดีรับ50000เหรียญx1 และได้รับเพิ่ม 1 ในดังนี้: หินราศีพิจิกx2 หินฟ้าดินx1 วัสดุแกะสลักพิเศษx2 ชิ้นส่วนตำราฟ้าx2 วัสดุแกะสลักขั้นสูงx8 ปีศาจบัวเขียว(7วัน) ในการเปิด 30 ครั้งแน่นอนจะได้รับปีศาจบัวเขียว(7วัน)

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 30 กล่อง

 

หีบตำนานขึ้นสวรรค์ลงนรก

 • เวลาเปิดขาย หลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม ที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ จะเปิดขายหีบตำนานขึ้นสวรรค์ลงนรก

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เมื่อเปิดการันตีรับเหรียญ 50000*1 และรับ [หีบตำนานตำราเซียนมาร]*1 วัสดุแกะสลักพิเศษ*1 ชิ้นส่วนตำราฟ้า*1 ตราประทับมืดมน Lv.3*10 แพ็คตำราเอลฟ์*1 อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 300 หีบ


 

กล่องวิญญาณโชคดี 

 • เวลาเปิดขาย หลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายกล่องวิญญาณโชคดีที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เปิดการันตีรับธุลีผี*1 และได้รับชิ้นส่วนซื่อฉุน*1 ชิ้นส่วนชิงจือจือ*1 ชิ้นส่วนอี้เฟิง*1 หินดิบอัตตา*1 เศษอัตตา*2 อย่างใดอย่างหนึ่ง ไอเทมทั้งหมดเป็นไอเทมล็อค

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 100 กล่อง 

หีบกิลด์-ช่วยเหลือ 

 • เวลาเปิดขายหลังการปรับปรุงวันที่ 14 ม.ค. – วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรมจะเปิดขายหีบกิลด์-ช่วยเหลือที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ.

 • เปิดหีบจะได้รับ: เปิดรับบริจากกิลด์x150 เหรียญx50000 ตราประทับมืดมนLv.3x10

 • แต่ละตัวละครจะมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 1 หีบ

กิจกรรมจับรางวัล

 • เวลากิจกรรมวันที่ 16 ม.ค. เวลา 04:00 น. – วันที่ 19 ม.ค 2564 เวลา 3:59 น.

 • ในช่วงเวลากิจกรรม หน้า interface ฤกษ์มงคลจะมีกิจกรรมจับรางวัล เมื่อรับ 40 แอคทิฟ สามารถรับสิทธิ์จับรางวัล 1 ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน

 • นอกจากนั้น สะสมล็อคอินจะได้รับสิทธิ์จับรางวัลเพิ่ม

 • เวลา 04:00 น. เช้าทุกวัน จะมีการ reset แอคทิฟและจับรางวัล

 • ไอเทมที่ได้รับ จะเป็นไอเทมล็อค.