คู่มือ

ระบบฝึกตน

เส้นทางฝึกตนนี้มีไว้เพื่อช่วยให้ผู้เล่นเล่นได้ง่ายขึ้น โดยจะเปิดเมื่อตัวละครมีเลเวล 29 เมื่อทำภารกิจ หรือสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะสามารถกดรับรางวัลได้ทันที โดยมีทั้งหมด10 จุด แต่ละจุดก็จะมีภารกิจแยกย่อยที่ต่างกันไป รวมทั้งหมด 76 ภารกิจย่อย


ในฟังก์ชันนี้หากผู้เล่นสามารถทำภารกิจสำเร็จตามเงื่อนไขทั้งหมด ภายในระยะเวลา 14 วัน (นับจากวันที่ระบบนี้เปิด) ก็จะสามารถกดรับรางวัลใหญ่ได้ แต่หากเกิน 14 วันแล้วก็ยังสามารถทำภารกิจและรับรางวัลได้ตามปกติได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถกดรับรางวัลใหญ่ได้