คู่มือ

ในส่วนของค่าบารมีนี้จะมีการแบ่งกองทัพออกเป็น 3  ฝ่าย แบ่งเป็น กองทัพมังกร สภาหอการค้า และชนเผ่าเจริญพืช เมื่อเรากำจัดมอนสเตอร์ที่แต่ละฝ่ายกำหนดไว้ก็จะได้ค่า บารมี โดยเมื่อค่าบารมีถึงกำหนดก็จะสามารถแลกของรางวัลได้เมื่อเข้ามาที่หน้าบารมีจะปรากฎกองทัพ 3 ฝ่าย โดยค่าบารมีจะได้จากการจัดการมอนสเตอร์รอบๆ เมือง ในแผนที่ต่างๆ ที่กำหนด สามารถกดที่ปุ่มกิจกรรมเพื่อไปแผนที่กิจกรรมได้เลยเมื่อค่าบารมีถึงกำหนดจะสามารถกดแลกของรางวัลต่างๆ ได้ โดยไอเทมบางชิ้นจะต้องมีค่า ระดับความสัมพันธ์ ถึงกำหนดก่อนจึงจะสามารถแลกได้


เมื่อเก็บค่าบารมีถึงระดับความสัมพันธ์ที่กำหนดจะสามารถกดรับรางวัลได้ โดยแบ่งเป็นเป็น 7 ระดับดังนี้


ระดับความสัมพันธ์

ต้องการค่าบารมี

ถึงสายกลาง

0

ถึงเป็นมิตร

15,000

ถึงยกย่อง

35,000

ถึงเคารพ

70,000

ถึงยกย่อง*

120,000

ถึงเลื่อมใส

195,000

ถึงวีไอพี

295,000 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ช่วยในการหาค่าบารมีจำนวนมาก คือ สงครามกิลด์เทพเซียน  และ สงครามหุบเขากระบี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน ดังนั้นอย่าได้พลาดที่จะเข้าร่วมกิจกรรมล่ะ