คู่มือ

ระบบภารกิจ

สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเกม MMORPG เลยก็คือ ภารกิจ ในโลกแฟนตาซีของ Perfect World นี้แบ่ง ภารกิจออกเป็นภารกิจใหญ่ๆ 5 ปรเภท แต่ละประเภทก็จะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน

ภารกิจ 1.jpg


ภารกิจหลัก

เป็นภารกิจเนื้อเรื่องหลักในเกม เราจะได้รู้เรื่องราวต่างๆ จากภารกิจหลัก โดยภารกิจประเภทนี้จำเป็นต้องผ่านตามเนื้อเรื่อง และเมื่อทำภารกิจในส่วนนี้เมื่อทำสำเร็จจะได้ค่า EXP จำนวนมาก จะมีบางภารกิจที่ต้องเลเวลถึงกำหนดถึงจะสามารถผ่านไปภารกิจต่อไปได้ 


ภารกิจ 2.jpg


ภารกิจรอง

ภารกิจรองนี้รับได้จาก NPC บางตัวโดยจะปรากฏขึ้นในรายชื่อภารกิจ ข้อสังเกตคือ NPCที่มีภารกิจรองบางตัวจะมีเครื่องหมาย (?) ขึ้นบนหัว สำหรับภารกิจลักษณะนี้ รางวัลที่ได้รับจะมาในรูปของ ไอเทมพิเศษเฉพาะ หรือ EXPภารกิจชี้แนะ
ภารกิจชี้แนะมักจะได้รับจากการดำเนินเนื้อเรื่องในกิจกรรมหลัก มีไว้เพื่อช่วยแนะนำผู้เล่น บางครั้งมีไว้เพื่อให้ผู้เล่นทำภารกิจเพื่อจะได้สามารถทำภารกิจอื่นต่อได้สำเร็จ


ภารกิจ 3.jpg


ภารกิจซ่อน

โดยทั่วไปแล้วภารกิจลักษณะนี้จะถูกซ่อน และสุ่มการปรากฏของ NPC โดยอาจต้องทำตามเงื่อนไขบางอย่างก่อน จึงจะสามารถรับภารกิจลักษณะนี้ได้  ข้อสังเกตคือ NPC ที่มีภารกิจซ่อน จะมีเครื่องหมาย(!) ขึ้นบนหัว รางวัลของแต่ละภารกิจจะแตกต่างกันไป มักเป็นรางวัลเฉพาะเช่น โมจิใหม่ การเต้นรำ สกินใหม่ และอื่น ๆภารกิจกิลด์

ภารกิจกิลด์นี้ทำให้เราได้รับทุนกิลด์ ซึ่งจะสามารถใช้ในการปรับปรุงกิลด์ได้ โดยคนที่จะทำภารกิจนี้ได้จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกในกิลด์เท่านั้น ไม่มีกิลด์ไม่มีสิทธิ์ โดยสามารถรับภารกิจนี้ได้ที่ผู้ดูแลกิลด์