คู่มือ

อาวุธเทพแบ่งออกเป็น 7 ข้อ 

1.คลิปหนีบกระดาษแลกบ้านทั้งหลัง  

(ต้องสะสมให้ครบ 7 ครั้ง ถึงจะได้รับหีบรางวัลได้ จำกัดเข้าได้วันละ1ครั้ง)

{วิธีเข้า เข้าที่กิจกรรม>EXP>คลิปหนีบกระดาษและบ้านทั้งหลัง}

2.พิสูจน์ภูมิปัญญา 

(เมื่อค่าพอใจกับเพื่อน2คน ครบ100 2คน) 

(โดยการลงดันเจี้ยน หรือส่งด้ายแดงให้เพื่อน เมื่อค่าพอใจครบร้อยสามารถรับหีบรางวัลได้)

{วิธีดูเข้าที่เพื่อน >เพื่อน >เลือกเพื่อนที่แชท > ที่เป็นรูปหัวใจ}


3. จิตใจไม่หวาดกลัว

ต้องสำเร็จ กิจกรรม สงครามหุบเขากระบี่ 5ครั้ง (ตอนนี้กิจกรรมกดสมัครไปแล้วไม่ขึ้นไปหน้ากิจกรรมทำให้ไม่สามารถทำภารกิจสำเร็จได้)

4.พิสูจน์ความรวดเร็ว

ต้องทำกิจกรรมทำดีปราบชั่ววันละ1ครั้ง ต้องทำให้ครบ 2ครั้งถึงจะรับรางวัลหีบได้5.พิสูจน์ความทนทาน

ต้องมีกิลด์ถึงจะกิจกรรมหินบ้าคลั่ง วิธีทำ ทำได้วันละ1ครั้ง สะสมให้ครบ 8วัน ถึงจะรับรางวัลหีบได้

{วิธีเข้า กดที่กิจกรรม>หน้ากิจกรรม>EXP>หินบ้าคลั่ง}

6. พิสูจน์สกิล

จะต้องสำเร็จดันเจี้ยนหยั่งรู้ที่ทางกิจกรรมแนะนำ

{วิธีเข้า กดที่กิจกรรม>บำเพ็ญ>กิจกรรมที่แนะนำ}


7.ความกล้าหาญ

ต้องสำเร็จกิจกรรมดันเจี้ยน วิหารตะวันอัสดง-ว่างเปล่า 3ครั้ง ถึงจะรับรางวัลหีบได้

{วิธีเข้า กดที่กิจกรรม>ท้าสุ้>วิหารตะวันอัสดง -ว่างเปล่า}


เมื่อทำครบจะได้รับรางวัลหีบ

มันกดรับแล้วจะขึ้นว่ารับแล้ว