คู่มือ

โปรไฟล์ตัวละคร

โปรไฟล์ 3-1.jpg

จากหน้าอินเตอร์เฟสหลัก เราจะเห็นส่วนต่างๆ ของตัวละคร

  1. รูปตัวละคร เลเวลตัวละคร

ในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นตัวละคร และเลเวลของตัวละคร สามารถตั้งค่าให้สามารถเคลื่อนไหวได้


  1. สถานะ PK

สามารถกดเพื่อเข้าไปดูลิสต์สังหาร  ศัตรู ประกาศสงคราม รวมไปถึงตั้งค่าป้องกันก็โจมตีผู้เล่นคนอื่นๆ ได้ การจะ PK กับผู้เล่นอื่น ผู้เล่นจำเป็นต้องเลเวลอย่างน้อย 30 เป็นต้นไปจึงจะสามารถPK ได้ หากเลเวลยังไม่ถึง 30 จะไม่ถูกผู้เล่นอื่นโจมตี รวมไปถึงไม่สามารถโจมตีผู้เล่นอื่นได้เช่นกัน

โปรไฟล์ 2.jpg

  1. ค่า HP MP ในปัจจุบัน

ส่วนนี้จะแสดงผลค่า HP MP ในปัจจุบัน และค่า HP MP สูงสุด 

โปรไฟล์ 1.jpg


  1. ดูว่าควรอัฟพลังในส่วนไหนเพิ่ม

เมื่อกดเข้ามาจะแสดงค่าพลังของตัวละครที่เราเล่นว่า ยังขาดการอัปค่าพลังในส่วนไหน ซึ่งเราสามารถเข้ามาดูเพื่อเป็นแนวทางว่ายังค่าการอัปค่าพลังในส่วนไหนได้